Dit initiatief is een combinatie van een sociaal steunpunt en bestaande initiatieven rondom buurtmannen en –vrouwen elders in het land. De zogenaamde BuurTman of -vrouw helpt nieuwe buurtbewoners (uitstromers vanuit beschermd wonen) om hun weg te vinden in de nieuwe woonomgeving. Het is een vertrouwd gezicht in de buurt, die de weg kent naar, en een verbinder is tussen organisaties, professionals, buurtinitiatieven en buurtbewoners. Een BuurTman of -vrouw is een ervaringsdeskundige en werkt volgens de zogenoemde presentiebenadering.

 

Stichting Centrum voor Zelfregie en Participatie

De Stichting Centrum voor Zelfregie en Participatie wil zich ontwikkelen tot een beweging die op grond van eigen ervaring en praktijkkennis wil komen tot een meer vraag gestuurd aanbod van zorg en welzijn. Zij werkt met een initiatiefgroep waarin vooral mensen met ervaringskennis en –deskundigheid zitten.

Contactgegevens

Martinus Stollenga
06 29 52 00 61
stollenga@debijdrage.nl
www.debijdrage.nl