De ‘Kunst van Wonen’ is een doe-het-samen-zelf cursus van mensen voor wie wonen niet vanzelfsprekend is. Wonen is veel meer dan een huis alleen. Het vraagt nogal wat vaardigheden: van (digitale) administratie en financiën tot en met zorgen voor jezelf, van omgaan met de buren via sport en beweging tot (en liefst met) vrienden maken. Help!

Wij sluiten aan
Dat is best een klus voor burgers die door een handicap of ‘pech onderweg’ vaak moeite hebben met  basiswaarden als veiligheid, hechten en vertrouwen. En daarnaast moeten dealen met een maatschappij die eigenlijk voor iedereen veel te ingewikkeld is geworden. Voor de cursus is dat geen probleem: wij sluiten aan. Onder het motto: zo veelkleurig en zelfstandig als gewenst (door de betrokkene en zijn/haar leefomgeving zelf). Er is geen standaard-formule.

Wonen leer je niet uit een boekje, maar door doen en ervaring. De deelnemers maken de cursus zelf. Zij bepalen wat ze leuk en belangrijk vinden om te leren. Zo blijft elke cursus een uitdaging, ook voor de ‘cursus-klussers’.

Samenwerking
De cursus-variant in het kader van ‘Welkom in de buurt’ krijgt vorm en inhoud  in samenwerking met de Gemeente Midden-Groningen en de wooncorporaties Lefier en Groninger Huis. Voorbereiding en ‘markt’-verkenning voor de zomer, daadwerkelijke uitvoering vanaf september 2019.

Nieuw is het experiment om een paar mensen mee te laten liften om uit te vinden of het haalbaar is de cursus-begeleiding over te dragen. Dat is een interessant vraag!  Het gaat immers niet om kennis, maar om attitude en het subtiele evenwicht tussen loslaten en ondersteunen. Het experiment blijft een bijzaak.

Succes
Mate van succes van de ‘Kunst van Wonen’ wordt bepaald door de cursus-deelnemers. Is meedoen aan deze cursus individueel (en dus verschillend) bruikbaar? En ook een leuke en positieve onderneming? Draagt het leertraject bij aan ieders gevoel van eigenwaarde? Dat is belangrijk! Wat kunnen we van alle ervaringen leren voor een volgende keer? De eigen bijdrage zit in altijd! aanwezig zijn en actief meedoen. Zo verdienen de deelnemers zelf meer plezier in hun woonsituatie.

KvhW | Midden-Groningen

Contactgegevens

Harriët Geuzinge
06 29 37 68 65
harrietgeuzinge@vlotgroningen.nl

Marlieke de Jonge
06 22 96 37 04
ema.dejonge@lentis.nl