Een persoonlijk kompas op basis van waarden en drijfveren die je richting en autonomie geeft in het leven, dat is het doel van Ontwerp je Leven. Dit klinkt nogal vaag, maar concreet gaat het over het realiseren van zelfinzicht wat ervoor zorgt dat iemand beter weet wie hij is, wat hij wil, hoe hij om kan gaan met de omgeving (en andersom) en welke kant hij op moet. Deze zoektocht naar richting en betekenis verbindt ons als mens en daarom hoef je dit nooit alleen te doen, maar juist met een grote diversiteit aan anderen in Groningen. Vervolgens kan die persoon daar zelf actie op ondernemen*, bijvoorbeeld op sociaal gebied, zingeving of werk. Dit zelfinzicht wordt gerealiseerd door het spelen van speciaal spel.

*Onder begeleiding van Agents of Change wordt gewerkt vanuit een ontwerpgedachte: waarbij je jouw ideeën praktisch maakt en er vroeg mee experimenteert. Dooreen wens of idee direct in praktijk te brengen ontdek je directmen of enerzijds de wens (een baan, sport of vrijetijdsbesteding) aan de verwachtingen voldoet, en het biedt anderzijds een laagdrempelige manier om nieuwe ervaringen op te doen en ontmoetingen aan te gaan.

 

Agents of Change

Dit is een netwerkorganisatie waarin partijen samenwerken aan talentontwikkeling, persoonlijk leiderschap, ondernemerschap en imagineering. AOC levert een bijdrage aan een betrokken (duurzaam) samenleving die niet afwacht maar gelooft in eigenaarschap. Hiervoor wordt een verscheidenheid aan activiteiten georganiseerd, die kansen en ontmoetingen met diverse anderen met zich meebrengt voor de doelgroep – bijvoorbeeld in het opzetten van ‘experimenten’ of het betrekken van deelnemers in maatschappelijke vraagstukken en projecten. Het netwerk biedt een vruchtbare bodem voor het idee van waarden en drijfveren.

Contactgegevens

Tessa Jonker
06 23 72 71 27
tessa.jonker@hotmail.com
www.agentsofchange.nl