Wijkcoöperatie GoeieBuurt vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij. Ze hebben daarom het initiatief ‘Welkom in de Korrewegwijk en De Hoogte!’ bedacht. Dit is een begeleidingstraject speciaal ontworpen voor mensen die vanuit Beschermd Wonen en Opvang in de buurt komen wonen.

Tijdens een kennismaking wordt samen met de nieuwe bewoner in kaart gebracht wat hij of zij nodig heeft om mee te kunnen doen en nieuwe mensen te ontmoeten. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van talenten, vorm te geven aan zingeving of het realiseren sociaal contact. De Wijkcoöperatie begeleidt de bewoner vervolgens in de realisatie, waar nodig doen zij dit in samenwerking met andere wijkbewoners. Deze samenwerking heet de ‘bewoner-voor-bewoner-ondersteuning’ en vormt de ruggengraat van de coöperatie.

 

Wijkcoöperatie GoeieBuurt

De coöperatie heeft als doel gesteld dat iedereen mee moet kunnen doen. In de wijken De Hoogte en Korrewegwijk brengen ze daarom de wensen, behoeftes en vragen van wijkbewoners in kaart en bieden activiteiten die hierop aansluiten. Ook pakken ze belangrijke thema’s op die in de wijk spelen. In samenwerking met de inwoners proberen ze van de wijk een plek te maken waar mensen zich thuis te voelen.

De coöperatie werkt nauw samen met Stichting Vitaminds. Deze stichting is gevestigd in De Hoogte en biedt een breed aanbod aan activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, zingeving en ontmoeting.

Contactgegevens

Kris Holwerda
06 19 84 87 06
kris@goeiebuurt.nl
www.goeiebuurt.nl