Over WidB

Wat?

Het project Welkom stimuleert innovatie om de uitstroom en integratie te vergemakkelijken van mensen die vanuit Beschermd Wonen & Opvang (BW&O) weer zelfstandig gaan wonen in de buurt.

We roepen jou als inwoner, ondernemer of werknemer van een betrokken organisatie daarom op een idee aan te dragen!

Vanuit het project helpen we jou actief bij de uitwerking van jouw idee tot een gedegen plan en ondersteunen we vervolgens bij het opzetten van het inititiatief. Deze ondersteuning bestaat uit deelfinanciering en eventueel begeleiding in de vorm van een maatwerktraject.

Waarom?

De beweging is dat er steeds meer mensen weer zelfstandig gaan wonen in de buurt. Het organiseren van het proces van uitstroom alleen is geen garantie voor succes. Er is op allerlei vlakken ondersteuning nodig. Hoe wordt een persoon bijvoorbeeld opgevangen in de wijk? Hoe besteedt deze zijn tijd en waar heeft hij wel en geen hulp bij nodig? Hierover gaat Welkom in de Buurt.

Wie?

Het project Welkom in de Buurt wordt uitgevoerd door Buro Bries in opdracht van de Groningen gemeenten. Het projectteam bestaat uit adviseurs en ervaringsdeskundigen.

2019

In de maanden april en mei heeft Welkom in de Buurt gesprekken gevoerd met alle gemeenten in de provincie Groningen. De gesprekken hadden tot doel om knelpunten en kansen op te halen die kunnen leiden tot projecten/initiatieven voor Welkom in de Buurt 2019. Deze vallen in twee categorieën:

Preventie van instroom in Beschermd Wonen en Opvang:

  • Verbetering van de mogelijkheden en ondersteuning bij de overgang 18- / 18+, bijvoorbeeld een trainingshuis voor zelfstandig wordende jongeren.
  • Verbetering van de kennis, kunde en processen bij intake van cliënten, bijvoorbeeld
  • Omgekeerde Toets of Triage voorafgaand aan indicatiestelling.
  • Inzet van ervaringsdeskundigheid om instroom te voorkomen.
  • Concrete, lokale projecten die gemeenten of regio’s wensen en lokaal uitgevoerd worden door andere partijen, bijvoorbeeld een tussenvoorziening voor 16-27 jarige LVB’ers of Buurtcirkels.

Verbetering van uitstroom uit Beschermd Wonen en Opvang:

  • Concrete, lokale projecten waar woningbouw, zorg en overheid samenwerken, bijvoorbeeld omklapwoningen, inclusieve (doelgroepmix) woonvormen en andere initiatieven die bijdragen aan een groter en divers aanbod van geschikte woningen voor mensen die uitstromen.
  • Het gezamenlijk ontwikkelen van een Groningse procesbeschrijving bij uitstroom, inclusief financiële oplossingen.
  • Het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe prikkels die uitstroom bevorderen, bijvoorbeeld een Social Impact Bond.
  • Initiatieven die bijdragen aan een verwelkomende en inclusieve buurt, waardoor mensen die uitstromen uit een Beschermd Wonen of Opvang situatie beter landen in de buurt.

Impactonderzoek

Hoe weten we zeker of de initiatieven daadwerkelijk bijdragen aan de integratie van mensen die uitstromen van Beschermd Wonen en Opvang (BW&O) naar de buurt?

Meten = weten

Het doel van Welkom in de Buurt is om door middel van nieuwe initiatieven passende ondersteuning te realiseren voor mensen die uitstromen van Beschermd Wonen en Opvang (BW&O) naar zelfstandig wonen in de buurt. Om te achterhalen of de initieven daadwerkelijk als passend worden ervaren, is in 2018 een onderzoek gestart om te onderzoeken welke effecten de in dat jaar gestartte initiatieven hebben op het ervaren geluk en welzijn van de uitstromers op de (middel)lange termijn.

Impactonderzoek; wat is dat?

Met impactonderzoek laat je zien of, en welke (maatschappelijke) impact jouw project, programma of interventie heeft. Na het doen van een 0-meting wordt in de loop van de tijd een tweede meting gedaan waarin wordt onderzocht of er effecten zichtbaar zijn. Is dit het geval, dan wordt onderzocht waar de effecten aan toe te wijzen zijn. Op deze manier krijg je niet alleen inzicht in de (maatschappelijke) impact, maar leer je ook wat deze heeft veroorzaakt. Op basis van die informatie kun je besluiten om op dezelfde manier door te gaan, bij te sturen of te stoppen met bepaalde acties.

Hoe ziet het impactonderzoek er binnen Welkom in de Buurt uit?

De impactmeting binnen Welkom in de Buurt houdt in dat de doelgroep op verschillende momenten in de tijd wordt gevraagd naar hun ervaren geluk en welzijn. Dit gebeurt door middel van vragenlijsten en interviews. Hierin wordt hen bijvoorbeeld gevraagd naar hun sociale contacten, de zelfredzaamheid rondom praktische zaken als financiën en administratie, en in welke mate ze zich gelukkig voelen. De onafhankelijke metingen worden vervolgens naast elkaar gelegd om te zien of er veranderingen optreden in de tijd. Als dit het geval is wordt onderzocht of deze effecten daadwerkelijk toe te wijzen zijn aan het initiatief. Zo ontstaat er een overzicht van de impact van elk initiatief.

Heb jij een

goed idee?

Heb jij een goed idee dat bijdraagt aan de uitstroom of integratie van mensen die vanuit BW&O weer in de wijk gaan wonen?

Idee aanmelden

Ontvang de

nieuwsbrief

Al het Welkom in de Buurt-nieuws ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Schrijf je in