Wat is Buurtcirkel?

De een durft niet alleen naar de tandarts, de ander voelt zich soms wat eenzaam. De een is goed in administratie, de ander kookt graag voor iemand. Buurtcirkel is een initiatief dat inspeelt op de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel. Vaak door hun kleine sociale netwerk, is de uitstroom uit een verblijfsvoorziening voor veel mensen lastig.

Wat bereikt Buurtcirkel?

Door een ‘cirkel’ in de buurt te creëren waarbij iedereen elkaar helpt, ontstaat er bij deze mensen een gevoel van sociale waardering en doen zij op termijn minder vaak een beroep op professionele zorg. Deelnemers hebben meer sociale contacten en ervaren een verrijking van hun leven. Dit heeft een positieve invloed op hun emotioneel welbevinden en het tegengaan van sociaal isolement. Dit levert niet alleen de deelnemers iets op, maar de hele buurt.

Waar zijn Buurtcirkels?

Op dit moment zijn er alleen Buurtcirkels in het westen van Nederland te vinden. Vooral in Rotterdam zijn veel actieve cirkels. Dit betekent dat het voor Noord-Nederland een primeur zou zijn als Buurtcirkel ook in Groningen uitgerold zou worden.

Wat is er nodig voor Buurtcirkel?

Om een Buurtcirkel op te richten, heb je – naast deelnemers – ook een vrijwilliger nodig die de deelnemers met elkaar verbindt en kennis laat maken met de buurt, een Buurtcirkel-coach die vanaf de zijlijn meekijkt en ondersteunt waar nodig, en een projectleider.

Kijk op www.buurtcirkel.nl voor meer info. Zie je het wel zitten, een Buurtcirkel in Groningen? Meld je dan aan! Heb je nog vragen? Stuur een mailtje naar info@welkomindebuurt.gr en we zoeken zo snel mogelijk contact met je.